Linh kiện máy trắc địa

Kính ngắm vuông góc - Thiên đỉnh Leica

Kính ngắm vuông góc - Thiên đỉnh Leica

Hàng chính hãng 100%

Giá: 3 000 000

Thông tin chi tiết

Kính ngắm vuông góc - Thiên đỉnh Leica GZF3

Sử dụng để ngắm các vật có góc thiên đỉnh cao, hoặc đo quan trắc nghiên cho các tòa nhà cao và khoảng cách đứng máy gần

Kính ngắm vuông góc - Thiên đỉnh Leica GZF3 sử dụng cho các dòng máy Leica TC 305, TC307, TC405, TC402, TCR405, TCR407, TCR705, TCR702, TC 800, TC805, TCR805, TS02, TS06, TS09,...