Mia - Thước

Mốc sứ trắc địa

Mốc sứ trắc địa

Giá: đ3,500 VNĐ

Thông tin chi tiết

Trong quá trình đo đạc thực tế như dẫn tuyến thủy chuẩn hay công tác đo đạc lưới đường chuyển cần phải đánh dấu các điểm trong đường chuyền hay trong tuyến độ cao hay các công tác đo nối các điểm lưới khống chế của công trình với lưới tọa độ Quốc gia chúng ta cũng cần phải đánh dấu vị trí các mốc để sử dụng cho công tác Trắc địa về sau. Chính vì vậy chúng ta cần tới một phụ kiện Trắc địa không thể thiếu đó chính là mốc sứ.

Bạn muốn các điểm của hệ thống lưới khống chế mặt bằng và độ cao được an toàn và ổn định 

Hình ảnh Mốc sứ Trắc địa

Để đảm bảo được sự an toàn cho các vị trí mốc thì cần những phụ kiện trắc địa này kèm theo mỗi khi chúng ta đi đo đạc công trình hay địa hình cũng là điều hết sức cần thiết hiện nay