Chuyển giao công nghệ

Hướng dẫn sử dụng nhanh máy Leica TPS 400(TC/TCR 402/403/405/407)

Máy toàn đạc điện tử Leica TPS 400 được nhiều người ưa chuộng tại Việt Nam do độ bền cùng sự tiện dụng. Series máy Leica TPS 400 gồm Đo gương: Leica TC 403, Leica TC 405, Leica TC 407 Chức năng đo không gương: Leica TCR 403, Leica TCR 405, Leica TCR 407